Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Quỹ Cộng Đồng Thời Báo và Quỹ Từ Thiện Từ Tâm trong chương trình giúp các nạn nhân của Covid-19 tại Sài Gòn và miền Trung. Kèm theo là danh sách các mạnh thường quân đã ủng hộ từ tháng 6 đến tháng 10 với số tiền lạc quyên được $11,420 đô và đã thực hiện nhiều nơi mang hơn 2200 gói quà đến các người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Xin xem hình ảnh tại Facebook. Trân thành cảm ơn quý vị.

 Dsq