Nhằm đáp ứng công việc giúp khó trợ nghèo ngày càng nhiều của QTTTT và để dự phòng đối phó với những thiên tai ngày càng phức tạp đang rập rình đến đời sống tại những nơi thường xảy ra, nhất là miền Trung Việt Nam, QTTTT tại VN đã sáng kiến tổ chức tập huấn cho hơn 50 thiện nguyện viên là những người đã tình nguyện tham gia đội cứu hộ Từ Tâm.  Xin ấn vào hình để đọc tiếp.

     Doi Cuu Ho TT