QTTTT thăm viếng và tặng qùa cho các em học sinh nghèo học giỏi vào đầu năm học 2016 tại vùng hẻo lánh Bom Bo, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.. 

   mtq dssh