Vào ngày 08/9/2018, QTT Từ Tâm tặng xe đạp trực tiếp cho 20 học sinh nghèo hiếu học tại 2 điểm, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng. Xin ấn vào đây để xem "Chương Trình Tặng Xe Đạp Từ Tâm". Xin ấn vào hình để xem 2 buổi tặng xe đạp giúp đở các học sinh giỏi và nghèo thuộc gia đình mù, 09/2018. (ThuCamOn)