Cãm ơn các mạnh thường quân ủng hộ, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm phối hợp tặng qùa Trung Thu 2017 cho 100 em khuyết tật nghèo khó tại huyện Mộ Đức. Xin ấn vào hình xem tiếp...