Những mảnh đời ….

 

                                                                                                                                                        JB Lê Văn Hoàng

 

Cuộc đời con người vốn chóng tàn như cây cỏ. Tuy là thế nhưng đa số hạt giống được cây che mát, nứt mầm và dần lớn lên. Nhưng đâu đó, có những hạt giống mỏng dòn từ độ mới nẩy khiến người ta không dám gọi là cuộc đời mà gọi là ‘mảnh đời’….xin đọc tiếp.