Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ có một buổi picnic hằng năm vào Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013 bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 7 giờ chiều tại công viên tuyệt đẹp Jack Darling Memorial Park (1180 Lakeshore W. Rd, Mississauga.)  Hình ảnh picnic năm 2013, 2012, 2011: