Ngày 28 tháng 10, 2014. QTTTT đã cùng với Hội Khuyết Học Tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 20 chiếc xe đạp Từ Tâm cho các em học sinh nghèo học giỏi tại 2 huyện. Và ở dưới là phần phóng sự của đài truyền hình Quảng Ngãi. Xin ấn vào video dưới - bạn cần đợi vài giây. Xin ấn vào đây để xem bài Tường trình 1,Tường trình 2Hình ảnh. Danh sách và thư cám ơn từ hiệu trưởng. . Thư cám ơn của 20 em học sinh trong phần Iphần II. (Trao tặng xe đạp năm 2013, 2012 đợt 1, 2.) DS HS1 HS2