QTTTT sẽ tổ chức mổ mắt cho dân nghèo Đợt 5 dời lại đến tháng 9, 2018 . Chi tiết sẽ đăng nay mai. Nếu quý vị muốn ủng hộ, xin liên lạc Phi Lê: 647 718 1497. Xin ấn vào đây để đọc chương trình khám và mổ mắt miễn phí.