Tin MớiẤn vào đây để xem Danh Sách và hình ảnh phát qùa/thuốc. Vì hoàn cảnh riêng, kết quả chỉ có 52 bệnh nhân đến bệnh viện để mổ mắt miễn phí. Chương trình khám mổ mắt miễn phí vào tháng 3, năm 2016 đã giúp khám chữa bệnh về mắt cho 444 bệnh nhân nghèo và mổ mắt cho 62 bệnh nhân.  Tại BV Ba Tơ có 65 bệnh nhân, trong đó có 8 ca bệnh được BS chỉ định mổ thay thuỷ tinh thể. Tại BV Đức Phổ có 162 bệnh nhân, có 26 ca mổ. Tại BV Mộ Đức có 217 bệnh nhân, có 28 ca mổ.  Xin ấn vào đây để xem chi tiết về chương trình mổ mắt và những đợt trước đây: