Tin Mới: Tổng kết của buổi lạc quyên hôm 17 tháng 5 đã được đăng trên Thời Báo ... xin ấn vảo đây để xem. Phóng sự do VoMedia. Ban tổ chức đã nhận được $25,061.15 Cad. Số tiền đã chuyễn qua Canadian Red Cross (Hội Hồng Thập Tự Canada) để được chính phủ Canada nhân hai thành $50,122.30 Cad. Riêng TT Từ Tâm đã gởi $14,886.40 vào ngày 22, tháng 5. Xin ấn vào đây để xem hình ảnh và biên nhận của Red Cross. Danh sách các mạnh thường quân và các nhà bảo trợ đã được đăng trong tờ tổng kết ở trên.  Cũng như những lần thiên tai lớn tại Nhật, Philippines vv... Quỹ Từ Thiện Từ Tâm tha thiết kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị “của ít lòng nhiều, góp một bàn tay” giúp Nepal. Hạng chót được chính phủ Canada match (nhân 2) là ngày 25 tháng 5.

Xin quý vị gởi ngân phiếu tới: Tu Tam Foundation @ 5583 Whimbrel Rd, Mississauga, ON L5V 2J4. Xin cho tên, địa chỉ để Canadian Red Cross có thể gởi tax receipt trực tiếp đến quý vị. Thêm chi tiết xin gọi 416-822-1929.

Tin Củ: Quỹ Từ Thiện Từ Tâm, Vòng Tay Nhân Ái, VCPA và Nghệ Sỹ Toronto cùng tổ chức Buổi Lạc Quyên Cứu Trợ Nepal, Poster. Xin ấn vào link dưới để xem phỏng vấn của VO Media và buổi lạc quyên vào Chủ Nhật, ngày 17 tháng 5, 2015 tại La Victoria Banquet Hall.

   H N C T