Tin Mới: Từ ngày 12 đến 31 tháng 5, với campaign chủ đề "lá lành đùm lá lách" để giúp các nạn nhân của vụ cháy rừng tại Fort McMurray, Alberta (Canada). Chúng ta đã nhận được $5368.00 với $4766.75 tiền ủng hộ và $601.25 từ Garage Sale. Với chính phủ Canada match $1 với $1, số tiền đến tay các nạn nhân của vụ cháy rừng này là: $10,736.00. Xin ấn vào hình ở dưới và xin ấn vào đây để đọc tiếp... Mọi chi tiết xin gọi Phi 905 858 9965DSondoc  Alberta Fires  McFurray