Cãm ơn các mạnh thường quân ủng hộ, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm phối hợp tài trợ khám bệnh miễn phí cho 100 hộ nghèo ở vùng núi tại Quảng Ngãi.  Xin ấn vào hình xem tiếp...