Em Tuyết Anh đã được vào lại bệnh viện và bác sĩ đã làm phẫu thuật chân trái.  Em đã được hồi phục và ít lâu sau hy vọng em sẽ khoẽ mạnh hơn và được cấp sách tới trường bằng chính đôi chân của em và được tiếp tục học giỏi để thực hiện ước mơ trong tương lai của mình, giúp đỡ cho người em và gia đình.  Kèm theo sau là thư cãm ơn của Mẹ em Tuyết Anh gỡi cãm ơn các tấm lòng nhân ái của quý vị. QTTTT cũng xin đăng hình em Tuyết anh và các giấy tờ chi phí của bệnh viện và cũng xin chân thành cãm ơn các quý vị đã giúp đỡ tài chánh và công sức để giúp em Tuyết trong suốt thời gian qua.  Xin ấn vào hình dưới để xem danh sách các mạnh thường quân, thư cãm tạ và giấy chi phí bệnh viện:

 

 

Xin xem thư cãm tạ của em Tuyết Anh ở dưới gởi đến các các quý vị ân nhân đã giúp tài chánh, công sức đễ em được mỗ chân phãi. Vài tháng sau khi chân phãi được bình phục trỡ lại thì chân trái sẽ được giãi phẩu.  Theo lời của chi Hoa, các bác sĩ cãm thấy em Tuyết Anh thiếu dinh dưỡng nhiều nên cần phãi đuợc bồi dưỡng nhiều trước khi đuợc giãi phẫu chân trái. Từ Tâm Foundation thành thật cãm ơn những tấm lòng vàng đã giúp tài chánh.  Xin ấn vào hình đễ xem thư cãm tạ của Tuyết Anh.           Hình ảnh sau khi được mổ. ThuCamOnCuaMe.JPG (18.47 kb)  Thu cua Me TA.pdf (938.34 kb) Hinh va Giay To ra vien.pdf (1.40 mb)  DonorList.pdf