Tin Mới: Xin cảm ơn các mạnh thường quân, tất cả 53 gia đình đã được bảo trợ. Ấn vào đây để xem Danh Sách số 13. Trong danh sách có hồ sơ mới của 7 học sinh nghèo khó cần được giúp để các em tiếp tục đến trường. Xin ấn vào đây để xem chương trình giúp đỡ gia đình nghèo $15/tháng ($180/năm). Nếu quý vị muốn giúp nuôi 1 gia đình trong danh sác tới, xin lấy Phiếu Bảo Trợ và gởi về cho chúng tôi (địa chỉ) hoặc liên lạc Phi Lê: 647 718 1497. Ds7hs Dtnn Ttk Ds13v2