Tin Mới: Đây là Danh Sách 16 với những nhà bảo trợ. Chương trình giúp đỡ một gia đình nghèo $20 đô một tháng ($240 một năm). Tăng $5 đô vì tiền Gia Kim bị xuống giá từ 4 năm qua và vật giá lên. Hằng năm, chương trình đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống cho hơn 90 gia đình có các em thơ, người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Danh Sách số 16 gồm có 31 gđ từ Danh Sách 14 và một số gđ mới sẽ được bắt đầu vào tháng 10, 2019 và có gần 40 gia đình cần được giúp. Hằng tháng, thiện nguyện viên của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm tại địa phương mang đến tận nhà 10 kg gạo, nước mắm hoặc xì dầu, dầu ăn, các dinh dưỡng khác và số tiền mặt còn lại khoảng hơn $100 ngàn. Nếu quý vị muốn giúp nuôi một gia đình hoặc một em học sinh nghèo, xin liên lạc Phi: 647-718-1497. Xin ấn vào hình để xem Danh Sách 16 và hoàn cảnh. Thư cảm ơn và hình ảnh sẽ gởi sau. DS16v4