Tin Mới: Thư cám ơn và hình ảnh của 50 gia đình trong danh sách 11 được đăng ở dưới. DS 11 bắt đầu vào tháng 12, 2016. Chương trình giúp đỡ $15 gia kim một tháng (thời hạn 1 năm) cho các gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh khốn khổ đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống của hơn 80 gia đình có các em thơ, người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Danh Sách số 11 sẽ được bắt đầu vào tháng 12, 2016, gồm có 49 gia đình mới và củ từ Danh Sách số 9 mới vừa hết thời hạn. Xin ấn vào hình dưới để xem danh sách, lấy Phiếu Bảo Trợ và gởi về cho chúng tôi (địa chỉ) hoặc liên lạc trực Phi Lê: 647 718 1497.

 11v2 DSTet TCon