Tin Mới: Danh Sách 19 với 48 gia đình đã được bảo trợ. Chương trình giúp đỡ một gia đình nghèo $20 đô một tháng ($240 một năm) đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống cho hơn 90 gia đình có các em thơ, người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Xin xem Danh Sách số 19 sẽ được bắt đầu vào tháng 6, 2021 với 34 gia đình củ và 14 gia đình mới cần được giúp. Hằng tháng, thiện nguyện viên của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm tại địa phương sẽ chuyển tiền hoặc mang đến tận nhà 10 kg gạo, nước mắm hoặc xì dầu, dầu ăn, các dinh dưỡng khác và số tiền mặt còn lại khoảng hơn $100 ngàn. Nếu quý vị muốn giúp nuôi một gia đình hoặc một em học sinh nghèo, xin xem chi tiết hoàn cảnh của mỗi gia đình và hình ảnh (sẽ được cập nhật nay mai) hoặc liên lạc Phi: 647-718-1497. Xin ấn vào hình để xem Danh Sách 19. ds19v7