Tin Mới: Cho $1 thêm $1. Quý vị cho $1 thì Từ Tâm sẽ nhận thêm $1 từ Quỹ Cộng Đồng Thời Báo (max $5K), xin vào fb để xem tiếp: fb\tutamfoundation.org Nhóm cứu trợ tại miền Trung, VN sẽ thực hiện chuyến cứu trợ trong 2 ngày nữa. Tin tức sẽ được đăng tải. 2 năm rồi miền Trung trách khỏi. Nhưng năm nay, lũ lụt lại về và tàn phá miền Trung nghèo lần nửa. Quỹ từ thiện Từ Tâm đang kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị với tinh thần "lá lành đùm lá rách". Nhóm cứu trợ Từ Tâm bên nhà sẽ mang quà của quý vị đến nơi bị nặng, hẻo lánh và đáng được giúp. Xin liên lạc với Phi qua số phone: 647-718-1497, ca sỹ Đoan Nguyên (Mẫu Hậu) 416-858-0275, Diễm Hương 647-384-6516, Thảo Từ 647-550-7799. Xin email transfer đến info@tutamfoundation.org, gởi cheque về địa chỉ Từ Tâm Foundation 5583 Whimbrel Road, Mississauga, ON L5V 2J4. Hình trên facebook: fb\tutamfoundation.org. Ở dưới đây là hình ảnh kêu gọi và cứu trợ bão lụt năm 2017 với 2 thành viên (Phiêu Lê và Fuji Lê) từ Canada & Mỹ tự mua vé về tham gia.