Quỹ Từ Thiện Từ Tâm bảo trợ và Trung Tâm Mắt Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện: khám, mổ mắt và thay thủy tinh thể nhân tạo miễn phí vào ngày 14 & 15 tháng 10, 2019 tại bệnh viện Đa Khoa huyện Son Tịnh. Và ngày 17 & 18 tháng 10, 2019 tại trung tâm Y tế huyện Mộ Đức. Xin cảm ơn các mạnh thường quân bảo trợ. Ần vào hình ảnh để xem chương trình và đợt 5.