Sau mt thi gian giúp đ các gia đình có hoàn cnh thương tâm, QTTTT quyết đnh có chương trình dài hn đ giúp đ nhng gia đình b lâm vào cnh khn cùng. Mi gia đình s nhn được 15 đô Canada mt tháng trong vòng mt năm. Hng tháng thin nguyn viên T Tâm ti đa phương s dùng s tin 15 đô này đ mua 10 kg go, 1 chai du ăn, 1 chai xì du hoc nước nm và trao s tin còn dư li (khong $150 ngàn đng).

Quí v nào có lòng ho tâm hay có ý mun bo tr, xin coi danh sách đ chn ra gia đình mà mình đnh giúp đỡ, hoc chúng tôi có th giúp tìm ra mt gia đình phù hp . Khi đng ý, QTTTT s gi mt lá thư và mt tm hình ca gia đình quý v bo tr.  Xin xem danh sách số I (tất cã những gia đình đã được giúp), Những lời cãm tạ.   Xin xem Danh Sách II để tìm 1 gia đình quý vị có thê giúp được. Xin Lưu ý: 100% tin ca quý v s đến tay gia đình được chính mình bo tr. Xin ấn vào đây để lấy Phiếu Bảo Trợ Gia Ðình Nghèo. Xin quý v hãy liên lạc với chúng tôi hoặc đin đơn, ký tên ri gi đơn và ngân phiếu trn năm ($180 cad) đến:

T Tâm Foundation:      5583 Whimbrel Road. Mississauga, ON L5V 2J4

Mi chi tiếc, xin liên lc Phi Lê s đin thoi: (905) 858-9965 hoc e-mail: phile@tutamfoundation.org

Hình Ảnh Thăm Viếng Tháng 10, 2011 (Xin ấn vào hình)

  

Hình Ảnh Thăm Viếng Tháng 2, 2012. (Xin ấn vào hình)

   ViengThamTh2 2012.