MỚI !!! Xin ấn vào đây để xem các thư Cám Ơn đến các nhà bảo trợ. Hiện nay, chúng tôi vẫn còn vài gia đình cần giúp đỡ. Chương trình của DS số 6 sẽ được bắt đầu và tháng 8 (thay vì tháng sáu.)  Xin quý vị đồng hương ủng hộ.  Chương trình giúp đỡ các gia đình nghèo và éo le đã đem lại nhiều niềm vui và ổn định được đời sống của hơn 70 gia đình (tại Trung và Nam) có các em thơ, các cụ gìa và người lớn bị các bệnh hiễm nghèo, không người nương tựa. Quỹ TTTT đang lập Danh Sách số 6.  Để tiện việc sổ sách, Danh Sách số 6 sẽ gồm có các gđ mới và các gđ củ từ DS 4 mà chúng tôi cãm thấy cần được giúp  thêm 1 năm. Xin ấn vào đây để xem Danh Sách 6. Thư Cám Ơn.  Xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý vị muốn giúp 1 gia đình.  100% tiền của quý vị sẽ đến tay của người quý vị bão trợ.  Hằng tháng, với $15 của qúy vị, chúng tôi cung cấp 10 kg gạo, mắm/xì dầu, dầu ăn và dinh dưỡng.  Số tiền còn lại khoãng $150 ngàn sẽ trao tận tay người quý vị bão trợ.  Xin liên lạc Phi Lê: 905-858-9965 hoặc info@tutamfoundation.org   Xin ấn vào link để xem các Danh Sách trước.  Danh Sách 5     Danh Sách 4     Danh Sách 3 DS6 30gd