TIN MỚI: Danh Sách số 7 sẽ được bắt đầu trong tháng 10. Xin ấn để xem Danh Sách số 6 (từ tháng 8, 2014 đến tháng 7, 2015) đã bắt đầu. Xin ấn để xem Thư cám ơn.

Tin Cũ: Ngày 13 tháng 12, 2012. Trong 14 gđ từ DS Số I, có hai gđ đã có đời sống khác hơn nên đã nhường phần qùa cho 2 gđ nghèo mới. Xin xem danh sách mới: Danh Sách Số 3 mới.

Chương trình giúp đỡ các gia đình nghèo và éo le đã đem lại nhiều niềm vui và ổn định được đời sống của hơn 35 gia đình có các em thơ, các em và người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các bác lớn tuổi không người nương tựa. Quỹ TTTT đang lập Danh Sách số III.  Để tiện việc sổ sách, Danh Sách số III sẽ gồm có 28 gia đình - 14 gia đình mới và 14 gia đình mới hết trợ giúp từ Danh Sách I mà chúng tôi cãm thấy cần được giúp lại.  XIN ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH SỐ 3 với 28 gia đình. (14 GIA ĐÌNH TRONG SỐ 14 GIA ĐÌNH MỚI ĐÃ ĐƯỢC BẢO TRỢ.)  Tổng cộng trên 50 gia đình được giúp đỡ hằng tháng.

Xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý vị muốn giúp 1 gia đình.  100% tiền của quý vị sẽ đến tay của người quý vị bão trợ.  Hằng tháng, với $15 của qúy vị, chúng tôi cung cấp 10 kg gạo, mắm/xì dầu, dầu ăn và dinh dưỡng.  Số tiền còn lại khoãng hơn $150 ngàn sẽ trao tận tay người quý vị bão trợ.  Xin liên lạc Phi Lê: 905-858-9965 hoặc info@tutamfoundation.org . Xin ấn vào hình sau để xem các gia đình cần được bảo trợ: 

             

 

Xin ấn vào các hình và links sau để xem Danh Sách Số 2, Số 1, các thư cảm ơn & hình ảnh thăm viếng và phát thực phẫm mổi tháng (g/đ trong danh sách số 2) và những lời cãm tạ.

  

 

Ba Ho Thi Yen 1DS3 NgoThiThu 2DS3 Huynh Cong Anh 3DS3 Huynh Van An 4DS3 Phan Thi Tam 5DS3 Ho Thi Hoa 6DS3. Le Thi Triem 7DS3 Nguyen thi Khoe 8DS3 Nguyen Thi Lang 9DS3 Phu thi Tu 10DS3 Tieu Van Toi 11DS3 Tran van Hy 12DS3 Nguyen Thi Hung 13DS3 DS So 3 Nov 2012 to 2013 v4. Danh Sach So 3 Nov 2012 to 2013 v5.