Vào Thứ 6, ngày 18 tháng 01, 2019, QTT Từ Tâm sẽ bảo trợ và phục vụ 100 phần ăn tối cho người nghèo tại Salvation Army, 2500 Cawthra Rd, Mississauga, Ontario. Chương trình này do chị Thanh Tâm khởi xướng. Nếu quý vị muốn tham gia, xin liên lạc với Phi Lê (647) 718-1497. Xin ấn vào hình ảnh để xem...