Tin Mới: Với sự giúp đỡ của các phụ huynh và thầy cô, buổi Bake Sale đã góp được hơn $2500 đô cứu trợ miền Trung đợt 4. Ấn vào đây xem hình. Danh sách các mạnh thường quân và các nơi phát quà, danh sách các nhà bảo trợ. 100% tiền quyên góp sẽ dùng vào việc cứu trợ (xin xem tường thuật và hình ảnh trong 3 đợt cứu trợ trong 3 tuần qua ở bên phải). Đến nay, hơn 1200 gia đình ở 5 tỉnh đã được giúp. Xin thay mặc cho các nạn nhân, xin cảm tạ. Chúng tôi vẩn tiếp tục lạc quyên đến ngày 15 tháng 11 để cứu trợ bão lụt miền Trung trong đợt thứ 4.  Tin CủQTTTT kết hợp cùng Hội Phụ Huynh Học Sinh trường Việt Ngữ Apple Wood mời gọi quý phụ huynh cùng tham gia hướng dẫn các em vào việc lạc quyên cứu trợ vào ngày 2 tháng 11, 2013. Xin ấn vào đây để xem tiếp.   Bake Sale Nov 2 2013

  Dot 2 phan 1,phan 2,phan 3 Poster Flood 2013 Fin_v2