Xin ấn vào đây để xem hình ảnh và bài tường trình Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Đợt I và II

và bài tường trình TTFoundation Newsletter January 2011.